Stary Sącz (Klasztor Klarysek)

Quick Info

Historia Starego Sącza, klasztoru sióstr klarysek i kościoła Trójcy Przenajświętszej ściśle się łączy z osobą świętej Kingi (1234-1292). Stary Sącz powstał co prawda nieco wcześniej, być może za czasów Bolesława Chrobrego, ale pierwszą zanotowaną datą jest rok 1257. Wtedy to książę Bolesław Wstydliwy przekazał na własność żonie, księżnie Kindze Ziemię Sądecką. Drugą ważną datą dla tego miasta jest rok 1280, w którym Kinga ufundowała dwa klasztory: klarysek i franciszkanów. Prawie równocześnie, o w 1285 roku rozpoczęła się budowa kościoła Trójcy Przenajświętszej, który konsekrowano w 1332 roku. Liczne pożary sprawiły, że był on wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Zachował jednak charakter budowli gotyckiej o czym świadczy bryła świątyni oraz żebrowo-krzyżowe sklepienie prezbiterium i kaplicy pod krzyżem.

| tekst: klaryski.sacz.pl

 

Dodaj komentarz